Bygglov för skyltar

Olika krav för skyltmontering

För att söka ett bygglov krävs det dels ett godkännande av den som äger fastigheten men också ett godkännande från kommunen där fastigheten finns inom. Olika kommuner kan ha olika riktlinjer för hur skyltar får se ut och hur de måste sitta. Det kan också finnas specifika detaljplaner som styr hur vissa områden ska utformas när det kommer till just skyltar. Många gånger måste viss hänsyn tas till om fasaden till exempel är mot en trafikerad väg.

Söker du inte bygglov för dina skyltar riskerar du att bli bötfälld eller blir tvingad till att plocka ner dina skyltar. Sökningsprocessen kan upplevas som krånglig och svår, många av våra kunder anlitar oss för att ta hand om hela denna process.

Mer information om vilka delar som normalt sätt ska ingå i ett bygglov och vad man bör tänka på hittar ni här

Bra att veta kring skyltlov

För att sätta upp skyltar krävs ett så kallat bygglov eller skyltlov. Detta påminner om när du söker bygglov för till exempel bygga hus men processen är något enklare. Vad som gäller för just er kommun kan skilja men tänk på att vara ute i god tid när du söker bygglov för era fasadskyltar då detta kan ta allt från någon vecka till flera månader att få godkänt.

Kommunen tar ut en avgift för att godkänna skylthandlingarna som skickas in. Priser för detta varierar och du bör stämma av detta med din kommun om du är osäker. Detta är en kostnad som hamnar utanför skiss, produktion och montage.

Krav i bygglovshandlingar

Fotografier från platsen

Fotomontage med skyltar

Fasadritningar med skyltarna i rätt storlek & position

Situationsplan som visar fastigheten ovanifrån

Skyltritning som visar konstruktionen av skylten

Godkännande av fastighetsägaren